About me


Albert Bernadí, advocat col·legiat a l’ICAB, exercint la seva activitat professional des de 1996 en el dret administratiu, l’urbanisme i el medi ambient. Professor col·laborador en el Màster d’Advocacia de la Universitat Oberta de Catalunya.

 • Especialització en dret administratiu, urbanisme i medi ambient.
 • Servei integral en l’assessorament legal i tècnic.
 • Fermesa en la defensa dels clients, prioritzant la negociació sense renunciar al litigi.
 • Direcció lletrada acurada en reclamacions davant l’administració i en via judicial.
 • Proximitat, tracte personal i cordialitat.

Més sobre mi

Specialties


Administrative
Law
 • Llicències (d’obres i/o activitats)
 • Sancions
 • Ordres d’execució
 • Autoritzacions
 • Responsabilitat patrimonial
 • Contractació pública
 • Concessions

Més Dret administratiu

Urban
Law
 • Reparcel·lacions
 • Segregacions o parcel·lacions
 • Processos d’urbanització
 • Expropiacions
 • Plans urbanístics
 • Llicències urbanístiques
 • Canvis d’ús

Més Dret urbanístic

Environment
Law
 • Contaminació acústica (sorolls)
 • Contaminació del sòl
 • Contaminació atmosfèrica (aire)
 • Sostenibilitat
 • Paisatge
 • Residus
 • Aigua

Més Dret del medi ambient